دسته بندی : گوگل آنالیتیکس

آیا engaged session در گوگل آنالیتیکس 4، همان بانس ریت است؟

در یک دهه گذشته، بسیاری از تحلیلگران با استفاده از معیاری به بانس ریت (bounce rate) در گوگل آنالیتیکس، متوجه این موضوع شده اند که کاربران چه طور با وب

0  
دقیقه مطالعه 5

هفت ویژگی مهم گوگل آنالیتیکس که باعث افزایش عملکرد می شود.

گوگل آنالیتیکس برای ردیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد وب سایت استفاده می شود. با این حال، برخی از ویژگی های گوگل آنالیتیکس هستند که کمتر به آنها پرداخته ش

0  
دقیقه مطالعه 6

آموزش (regex)Regular Expressions | عبارات با قاعده در گوگل آنالیتیکس

امروز در ویکی دمی درمورد یکی از تخصصی ترین موضوعات گوگل آنالیتیکس به نام Regular Expression صحبت خواهیم کرد و آن را به صورت کامل به شما آموزش می دهیم.

0  
دقیقه مطالعه 8

گزارشات Site Content در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/rdw21BPM9n/origin_uEbwliOKoRNJUhBcQOD8IKISybGV9RfYFhUUqVeL.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آ

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با UTM و بررسی Campain در گوگل آنالیتیکس

ویدئویی که در حال مشاهده آن هستید بخشی از دوره ی آموزش گوگل آنالیتیکس در آکادمی مهارت آموزی آنلاین ویکی دمی است. برای ثبت نام از لینک مقابل استفاده ک

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با ترافیک های Refferal در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/ky2qv34YnJ/origin_bzB5OlmWmME9nbNfMup9GdsQEOt1STC7rgUPvAOA.mp4

ویدئویی که در حال مش

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با Source و Medium در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/zoPxVrxVXM/origin_5QcF651Yoo5mxrn9qXp2VXsfMxsUSSd9iNi05Ia4.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با کانال های ترافیکی در گوگل آنالیتیکس

ویدئویی که در حال مشاهده آن هستید بخشی از دوره ی آموزش گوگل آنالیتیکس در آکادمی مهارت آموزی آنلاین ویکی دمی است. برای ثبت نام از لی

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با بخش Acquisition در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/G2p18L1yJj/origin_MeR3t3VtbrnYcc3JPpTRpJ1GU0heqKJLb0gQKZEU.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 3

گزارشات موبایل (Mobile) در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/d7X3NGKl0D/origin_acghGozY7729kjNWY8k4TE8IEtfT8uzpGrkM9AjX.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 2

گزارشات تکنولوژی (Technology) در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/y3NxAJbw9L/origin_mRta5WfxsAcPzqT6Ps2wRqIQf6nwf0uES4mQjYeO.mp4
 

ویدئویی که در حال مشاهده آن هستید ب

0  
دقیقه مطالعه 3

گزارشات جغرافیایی (Geographic location) در گوگل آنالیتیکس

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { positio

0  
دقیقه مطالعه 2