دسته بندی : خدمات محلی

الگوریتم تطبیق عصبی گوگل (NEURAL MATCHING) چیست؟

استفاده کمپانی گوگل از الگوریتم منتشر شده تطبیق عصبی
همانطور که می دانید گوگل در اکثر مواقع از الگوریتم هایی که در تحقیقات خود منتشر می کند، استفاده ن

0  
دقیقه مطالعه 4