آقای نیما پورخلیل، یکی از بهترین دیجیتال مارکترها و مشاوره دیجیتال مارکتینگ است که در رزومه خود، موارد زیر را دارا می باشد:

طراح و مجری وبسایت انجمن سیمان

مجری سایت سیمان فارس و خوزستان

مشاور دیجیتال مارکتینگ مجتمع پذیرایی آبشار تهران

مجری وب سایت رستوران روف گاردن روبل

وب سایت رسمی ایشان به آدرس: https://pourkhalil.com می باشد.