درباره‌ی مدرس

مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ فروشگاه اینترنتی مو تن رو | مدیر بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ ویکی دمی | دانشجوی MBA دانشگاه تهران

وبسایت:

آدرس ایمیل:

atefatmarketing@gmail.com